POZNEJ NÁŠ TÝM!

MUDr. Karel Svatoň

Vystudoval jsem 3.LF Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015.

Atestace v oboru gynekologie a
porodnictví v roce 2020.

Od roku 2015 dosud pracuji jako lékař v oblastní nemocnici Příbram na gynekologicko-porodnického oddělení.

MUDr. Jindra Plíhalová

Vystudovala Lékařskou fakultu UK v Plzni, studia ukončena v roce 1990.

První atestace v oboru gynekologie a porodnictví  v roce 1993.

Druhá atestace v roce 1999.

Od roku 1990 doposud pracuje na gyn. por. oddělení  Oblastní nemocnice v Příbramí , poslední roky jako zástupce primáře.

MUDr. Dana Chudáčková

1995 – absolventka 1 LF UK obor všeobecné lékařství

1998 – atestace prvního stupně obor gynekologie a porodnictví

2004 – odborná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

2011 – FMF London kurz pro ultrazvukový screening I. trimestu

2017 – FMF London licence pro ultrazvukový screening preeklampsie

1995 – 2018 – Gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice Hořovice

2018 – doposud – Gynekologicko – porodnické oddělení ONP Příbram

MUDr. Hana Donovalová

2014 titul MUDr. z 2. Lékařské fakulty UK Praha při FN Motol, poté praxe na Gynekologicko –
porodnickém oddělení Nemocnice Hořovice.

2017 Základní kmen v oboru Gynekologie – porodnictví.

2022 Lékařka Gynekologicko – porodnického oddělení Oblastní nemocnice Příbram.

MUDr. Aneta Křížová

2014 titul MUDr. z Lékařské fakulty UK v Plzni poté praxe na Gynekologicko – porodnickém oddělení Oblastní nemocnice Příbram, kde pracuji dodnes

2018 Základní kmen v oboru Gynekologie – porodnictví. Od 6/2021 praxe v gynekologické ambulancie

Naše ordinace

Náš tým zkušených lékařů najdete v ordinaci v areálu II Oblastní nemocnice Příbram a.s.

Rezervační systém v kterém najdete naši ordinaci. Stáhněte si pohodlnou aplikaci Mevedio a vyzkoušejte!

Portal pacienta je pohodlný online objednávkový systém pro naše pacientky!

+420 601 006 191

Volat jedenkrát, bude vám zavoláno zpět.

+420 318 654 495

INFO@GPAM.CZ

OTEVÍRACÍ DOBA >

Gynekologicko-porodnická ambulance PB s.r.o.

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ AMBULANCE PB S.R.O.