Portál pacienta nabízí větší komfort v komunikaci pacienta a lékaře.

Výhody Portálu pacienta

 • Zjednodušení administrace – snížení počtu telefonátu, více času na pacienty.
 • Propojení Portálu pacienta s IS FONS Galen – lékař veškerou administrativu řeší z FONS Galen.
 • Ordinace bude moci komunikovat sširokým okruhem pacientů.
 • Portál pacienta mohou využít jak registrovaní, tak i neregistrovaní pacienti.
 • Využití jednoho zabezpečeného kanálu pro komunikaci s lékařem.
 • Bezpečná registrace a ochrana osobních údajů – komunikace je vysoce zabezpečena.

Portál pacienta přináší

 • Online objednávání
 • Pacient má možnost se objednat do ordinace v každou denní i noční dobu
 • Webové objednávání je propojeno s IS FONS Galen    změna provedena v kalendáři FONS Galen (např. zrušení termínu z důvodu nemoci lékaře) se promítne do Portálu pacienta zrušením objednávky a zároveň je pacient upozorněn SMS nebo e-mailem.
 • Možnost definovat informace o zdravotnickém zařízení
  • Logo a název společnosti
  • Přílohy určené pro pacienty (např. Vstupní dotazník)
  • Kontakty
 • Lékař může vymezit pravidla pro vytváření objednávek
  • Vymezení ordinační doby
  • Nastavit maximální počet objednávek pro dané období
  • Minimální čas na vytvoření objednávky před návštěvou lékaře
  • Maximální čas na vytvoření rezervace před návštěvou lékaře
  • Maximální čas na zrušení nebo změnu rezervace před návštěvou lékaře
  • Definovat minimální časový úsek ke zrušení objednávky
  • Použít jen vybrané typy vyšetření ve vymezené ordinační doby
 • Připomenutí objednávky – blížící se termín objednávky bude pacientovi automaticky připomenut zaslanou zprávou. Minimalizujete tak situace, kdy pacient na svoji návštěvu zapomene.
 • Hlídací pes = zaslání upozornění v případě, že se uvolní požadovaný termín
 • Pouze pro pacienty přihlášené na Portál pacienta
 • Po uvolnění požadovaného termínu přijde pacientovi informace o volném termínu   e-mailem.
 • Jednotný přehled svých objednávek a možnost jejich jednoduché správy
 • Pacient uvidí jak své budoucí objednávky, které bude moci jednoduše zrušit, tak své minulé objednávky pro kontrolu třeba toho, kdy byl naposled na preventivní prohlídce.

 

 • Uloženka – Zabezpečené odesílání dokumentů

Zasílat dokumenty jako přílohu e-mailu není bezpečné, ani zhlediska legislativy správné.

 • Portál pacienta Vám umožní odesílat dokumenty pacienta z IS FONS Galen zabezpečeným způsobem nejen pacientovi, ale i jinému lékaři.
 • Dokumenty lze zasílat i neregistrovanému pacientovi.
 • Registrovaný pacient získá přehled svých dokumentů, které mu lékař zaslal. Nemusí nic dohledávat ve-mailu, vše je na jednom místě.


Bezpečná registrace a ochrana osobních údajů

Registrace může na první pohled pacientovi připadat složitá, ale opak je pravdou.

Na Portále pacienta jsou sdíleny údaje o jeho zdravotním stavu, a proto si musí být jist, že daný způsob registrace zaručí, že si pod jeho jménem nevytvoří na Portále pacienta účet jiná osoba, která by jeho údaje mohla zneužít.

Lékař ze systému FONS Galen vygeneruje pacientovi pozvánku do Portálu pacienta, kde nalezne QR kód nebo v písemné podobě registrační kód.

Objednejte se online ke svému lékaři

https://portalpacienta.cz

QR kód pro zobrazení rezervačního systému

+420 318 654 495

INFO@GPAM.CZ

OTEVÍRACÍ DOBA >

Gynekologicko-porodnická ambulance PB s.r.o.

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ AMBULANCE PB S.R.O.